GNIST WEB: https://gnist.styreweb.com/

Gnist er en informasjonskanal for medlemmene i American Street Cars Askim.
Gnist finnes som en nyttig app, og som nettside.

Her finner du som medlem informasjon fra klubben;

* Kalenderen
           Med Gnist installert på telefonen kan du få påminnelser om aktiviteter i kalenderen.
  I Gnist appen ser du de neste 20 aktivitetene.
I Gnist på web ser du lenger fremover i tid.
Er du medlem av en komitè vil du også se aktivitetene i "din" komitè i Gnist-kalenderen.
   (Bruk også kalenderen på nettsiden for planlegging lenger frem i tid. (www.asca.no))

* Kjøretøyregister (medlemmenes biler)

* Medlemskontingent faktura og status for denne, både for klubben og Amcar.

* Medlemsinformasjon, personvern-samtykke m.m. Denne informasjon kan du oppdatere selv her.

* Digitalt medlemskort

Er du med i styret, en arrangementskomite eller gruppe så kan du få informasjon, og du kan enkelt varsle om deltagelse og fravær.
Du kan også gi beskjeder/prate/chatte med gruppene.

Gnist er tilgjengelig på mobiltelefon, nettbrett og pc/mac, via adresse: https://gnist.styreweb.com/
App på mobiltelefon er tilpasset både for iPhone og Android.

Trenger du hjelp med å ta i bruk Gnist så kontakt med en i styret på f.eks en klubb-kveld, så loser vi deg gjennom.