Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

ASCA avholdt årsmøte i Askim Fotball sitt klubbhus den 28. februar 2024.

Ca 30 medlemmer (inkl. styret) var til stede, og klubben spanderte kringle og kaffe.

President Jan Otto Finne ønsket velkommen, og årsberetning og regnskap for 2023 ble presentert.

Vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt, og er gjeldende fra 1. mars 2024.

Styret har besluttet å sette bort regnskapet, og det ble derfor ikke valgt inn ny kasserer. I stedet ble det valgt inn ett ekstra styremedlem.

Planlagte treff i 2023 i regi av ASCA og Smaalenene Hot Rodder’s er bla.:
- Smaalenene Mønstringen, siste søndag i april (30. april)
- Smaalenene Hot Rodder’s: - Cars & Coffe, april, i HOT ROD Garasjen hos Ole Mellegaard
- Norway Nats, 5. - 7. juli, Høytorp fort, Mysen


Styret for 2024 ble som følger:

President Jan Otto Finne

Visepresident Øivind Hångmann (gjenvalgt)

Sekretær Tone Løkka Haugerud

Webmaster Kristin Strøm (gjenvalgt)

Styremedlem 1 Cato Søhoel (ny)

Styremedlem 2 Lill Veronika Pedersen

Styremedlem 3 Kristoffer Krokeide (ny)

 

Revisor 1 Kirsti Strøm

Revisor 2 Jan Ove Tørholen (gjenvalgt)

 

Kirsti Strøm og Thor Henrik Dahl Strøm gikk ut av styret, og fikk overrakt en gavekurv fra Askim Bærpresseri i den forbindelse.

Vi ønsker nytt styre lykke til i 2024!